Voorwaarden en disclaimer

Om misverstanden te voorkomen en om u een duidelijk beeld te geven van hoe Angela van der Ploeg werkt, heb ik een aantal voorwaarden opgesteld die hieronder aangegeven worden. Indien u een dienst afneemt bij Angela van der Ploeg zult u ten allen tijde op deze voorwaarden gewezen worden. Door het afnemen van een dienst bij Angela van der Ploeg gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1) Indien u een dienst afneemt bij Angela van der Ploeg ga ik er van uit dat u eerlijk bent en dat de (eventueel) door u gegeven informatie juist is. Bij het geven van foutieve informatie/onjuistheden en of onwaarheden zal de aan u gegeven dienst niet optimaal zijn.

2) Een dienst bij Angela van der Ploeg geschiedt op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor u eigen beslissingen. Ik geef u enkel inzichten/handvatten. 

3) Angela van der Ploeg doet geen medische uitspraken, indien u zich niet goed voelt of klachten heeft adviseer ik u altijd naar u huisarts te gaan! De cliënt begrijpt dat de consulten en/of andere activiteiten niet kunnen worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en behandelingen. Wanneer u met zware emotionele problemen zit, zult u uw eigen verantwoording moeten nemen en tijdig op zoek moeten gaan naar professionele hulpverlening.

4) De kosten voor alle diensten staan vermeld op de website van Angela van der Ploeg, https://dierentolk.angelavanderploeg.nl/tarieven/. Deze zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.

Voor de meeste diensten geldt dat de betaling van te voren via iDeal/ bankoverschrijving moet worden voldaan.
Als u Angela van der Ploeg bij u aan huis wilt boeken voor een of meer van de genoemde diensten dient de betaling van de reiskosten altijd achteraf contant voldaan te worden. Het bedrag zal ten alle tijden van te voren met u worden besproken.

Uitzondering hierin is healing en het energetisch reinigen van uw woning. Bij boeking van deze diensten vraag ik een aanbetaling. Zodra de betaling ontvangen is, is de boeking definitief en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

5) Buiten Franeker komen er reiskosten bij van € 0,32 per gereden kilometers en eventuele parkeerkosten.

6) Angela van der Ploeg is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de huis reiniging. Adviezen en inzichten verkregen vanuit een huisreiniging zijn niet bindend en bent uzelf verantwoordelijk of u mijn advies wel/niet opvolgt.

Na huiszuivering of persoonsreiniging is Angela van der Ploeg niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in ruimtes of van personen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heeft u een pacemaker, hartklachten e.d. geef dit dan aan voordat u een energetische huisreiniging aanvraagt.

Nogmaals voor alle duidelijkheid:
U beslist altijd zelf en u bepaald zelf wat u met de informatie uit een huisreiniging wilt doen binnen de privésfeer!
Ik doe mijn uiterste best om uw huis te zuiveren.

7) Er wordt geen geld terug gegeven op diensten die Angela van der Ploeg aanbiedt. Indien u vooraf of achteraf betaald heeft voor een van de diensten die Angela van der Ploeg u aanbiedt gaat u hiermee akkoord. Indien er omstandigheden zijn waardoor u een van de diensten waarvoor u betaald heeft niet voort kan zetten kan er altijd gekeken worden naar een oplossing (in overleg) zodat u dienst op een ander tijdstip voortgezet kan worden.

8) Voor diensten bij u thuis of op locatie geldt dat de klant een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af dient te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

9) Angela van der Ploeg hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen e-mail adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.
Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.


Disclaimer

Angela van der Ploeg (Kamer van Koophandel: 32169527) verleent u hierbij toegang tot www.dierentolk.angelavanderploeg.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Op grond van de kleine ondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heft en vermeldt Angela van der Ploeg geen omzetbelasting.

Angela van der Ploeg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Angela van der Ploeg spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Angela van der Ploeg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Angela van der Ploeg.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.